รับมอบรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลง ระดับจังหวัด

วันที่ 27 มกราคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยามอบหมายให้ นางนวนิตย์ เด่นสมบูรณ์และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาเข้ารับมอบรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเพลง ระดับจังหวัด จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย