รับมอบเสื้อผ้า จากท่าน ผอ.อุทัย อินทนุกูล

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผอ.อุทัย อินทนุกูล  ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคเสื้อผ้าแบรนด์เนมให้กับนักเรียน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เพื่อได้ใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ครู และตัวแทนนักเรียน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง 50 ปี โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา