รับรางวัลการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นำครูผู้ฝึกซ้อมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด และรางวัลสถานศึกษา ที่ให้การสนับสนุนการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2564 จาก นายวิรุฬ พรรณเทวี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย