ภาพกิจกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (COVID-19)

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและคณะครู ดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยทางโรงเรียนได้จัดให้มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนเข้ารับรายงานตัวตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา