รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 กรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
กรอกใบสมัครตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564 ได้ที่ www.kl.ac.th/admission64

และนำเอกสารหลักฐานมายื่นในวันมอบตัว วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือทุกท่านกรอกใบสมัครออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามข่าวสารจากทางเว็บไซต์โรงเรียน
หากมีข้อสงสัย โทร 055-691-221 เวลา 08.30 – 16.00 น.