รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ