รับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครร้านค้าขายอาหารในโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครวันที่ 30 เม.ย. 2564 – 7 พ.ค. 2564 เวลา 08:30 – 15:00 น (เว้นวันหยุดราชการ)

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องธุรการ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่