รั้วแสด-ขาว ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน ด้วยความยินดียิ่ง