รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าของดี (ของฝากเมืองลับแล)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564​  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ นางน้ำเงิน สำอางค์ยอด ครูโรงเรียนกงไกรลาศ และนายวีระ แก้วเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ เข้ารับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระเช้าของดี (ของฝากเมืองลับแล) งาน “ลานวัฒนธรรม 8 วิถี พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล” ประจำปี 2564 ณ เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์