รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ขอแสดงความยินดีกับนางสมพร  สินสมุทร นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์  และนายยชอนันต์  อุ่นสกุล ครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  ที่เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2566   จากนายสุชาติ  ทีคะสุข  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ณ อาคารวรรณกลาง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย