รางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563

ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดสุโขทัย ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2563 ขึ้น โดยนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ประเภทนักเรียน ผลงานรูปแบบเพลง ซึ่งมีนักเรียนและครูที่ปรึกษาเข้ารับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38