ร่วมกันฝึกซ้อมรำมังคละเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกันฝึกซ้อมรำมังคละเพื่ออนุรักษ์ความเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ซึ่งในโอกาสนี้ นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ณ ฐานกิจกรรมนักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา