ร่วมกันเดินรณรงค์ เชิญชวนชาวสุโขทัยไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกันเดินรณรงค์ เชิญชวนชาวสุโขทัยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ โดยเดินรณรงค์เชิญชวนในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา