ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายสารัตน์  พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ  อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการ ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา อำเภอกงไกรลาศ เพื่อชี้แจงและหารือการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)