ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพ ซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี และการแสดง ซึ่งเป็นเวทีที่ต่อยอดความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม