ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร