ร่วมกิจกรรมที่บูธแลคตาซอย แจกนมแลคตาซอย และดื่มแลคตาซอย

วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกิจกรรมที่บูธแลคตาซอย แจกนมแลคตาซอย และดื่มแลคตาซอย เติมโปรตีน ให้ร่างกายแข็งแรง อร่อยและได้ประโยชน์ ณ อาคารศรีเมือง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา