ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา