ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมขบวนพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยมีครูน้ำเงิน สำอางค์ยอด เป็นผู้ดูแลและควบคุมนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายสารัตน์ พวงเงินผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดี ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย