ร่วมงานกงไกรลาศ มินิมาราธอน 2020 (วิ่งเพื่อน้อง) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศ ร่วมงานกงไกรลาศ มินิมาราธอน 2020 (วิ่งเพื่อน้อง) ครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) ในงานนี้ นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางวิ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา อย่างดียิ่ง