ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสันติวัฒน์ แก้วพันสี คุณพ่อของครูศิริภรณ์ แก้วพันสี

นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ และงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อสันติวัฒน์ แก้วพันสี คุณพ่อของครูศิริภรณ์ แก้วพันสี ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม