ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีเมือง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้        นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีเมือง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง โดยยอดกฐินของโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มีจำนวนทั้งสิ้น 19,466 บาท