ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีเมือง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 16 ตุลาคม 2565 นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดศรีเมือง ตำบลไกรกลาง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสอง