ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์ พวงขจร และนางสิราวรรณ ศรีม่วง ครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพนายกฤษณะ บัวเผื่อน บิดาของเด็กหญิงชนัญญา บัวเผื่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ บ้านดอนสัก ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย