ร่วมจับผ้าและ ตกแต่งภูมิทัศน์ สพม.สุโขทัย เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิด สพม.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นำคณะครูโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา สพม.สุโขทัย ร่วมจับผ้าและ ตกแต่งภูมิทัศน์ สพม.สุโขทัย เพื่อเตรียมสถานที่สำหรับพิธีเปิด สพม.สุโขทัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย