ร่วมถวายเทียนพรรษา

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งถวายพระภิกษุสงฆ์ จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา ๓ เดือนที่จำพรรษา ทั้งนี้โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาได้ถวายเทียนให้แก่วัดศรีเมือง วัดป่ารัง วัดกงไกรลาศ วัดดงยาง วัดโบสถ์ วัดปรักรัก วัดดอนสัก วัดหนองบัว และวัดแก่งหลวง