ร่วมถวายเทียนพรรษา

เมื่อวันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งถวายพระภิกษุสงฆ์ จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน ที่จำพรรษา ณ ฐานกิจกรรมชั้น ม.1-6 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา