ร่วมนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาวสายทิพย์ อ๊อดพันธ์ และนักเรียนแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษากองพันอากาศโยธิน กองบิน46 ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ในงานประเมินผลงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพไทย ประจำปี 2566 ของกองบิน 46 ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก