ร่วมบริจาคอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุทน  ทับจาก  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมบริจาคอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือบุคลากรกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว ณ บ้านป่ารัง  ตำบลกกแรต อำเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย