ร่วมบริจาคเงินและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 2 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมบริจาคเงินและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 2 ตำบลดงเดือย อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน 4 หลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายในเบื้องต้น