ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาค 9

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาค 9 เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดยมี นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน ณ ฐานกิจกรรม ม.5  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา