ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดภาค ๙

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาค ๙ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาค ๖๒ คน จำนวนบริจาคโลหิตทั้งหมด ๔๒ ยูนิต โดยมี นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน ณ ฐานกิจกรรม ม.๕ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา