ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาค 9

วันที่ 24 มกราคม 2565  คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ภาค 9 เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยด้วยโรคต่าง ๆ จำนวนบริจาคทั้งหมด 61 ยูนิต โดยมีนายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน ณ ฐานกิจกรรม ม.5  โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา