ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และการจัดงานวันครู ประจำปี 2565

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอกงไกรลาศ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ และการจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ทั้งนี้การจัดการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา