ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และทำบุญตักบาตร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร