ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 (เวลา 17.00 น.) นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนชมรมต้นกล้าทำดีศรีกงไกรลาศ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอกงไกรลาศ