ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังประเด็นสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังประเด็นสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเด็นอื่นๆ ทางช่อง OBEC Channel ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา