ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังประเด็นสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  •  
  •  
  •  

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังประเด็นสำคัญจาก ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประเด็นอื่นๆ ทางช่อง OBEC Channel ณ ห้องประชุมไทยคม โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา