ร่วมอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายประกอบ พงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา หมอบหมายให้นายชลอ ทิพวัน หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน ติดต่อประสานงานให้ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดสุโขทัย  ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 (เขตอำเภอกงไกรลาศ) ซึ่งโครงการนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย จัดขึ้น ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อ.กงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย