ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางจิตจุฑา สุขสมจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย