ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และนางจิตจุฑา สุขสมจิตร์ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  หัวข้อ การจัดทำแผนจัดการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ ณ หน่วยพัฒนา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย