ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศรี รัดดาดวง มารดาของนางสาวสิริวิมล รัดดาดวง

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 19.00 น. นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ศรี รัดดาดวง มารดาของนางสาวสิริวิมล รัดดาดวง บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ณ วัดป่ารัง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย