ร่วมแสดงความยินดีกับนายประกอบ พงศ์พันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับนายประกอบ พงศ์พันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยาที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย