ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาค

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา และคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ชัชวาลย์ อ่ำเทศ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ณ โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม