ร่วมแสดงความเสียใจและทำบุญเนื่องในงานฌาปนกิจผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วย นางสุภาพ ไฝสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนครู ร่วมแสดงความเสียใจและทำบุญเนื่องในงานฌาปนกิจคุณพ่อของนายวีรภัทร เอี่ยมสนิท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ณ วัดกกแรต อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย