ร่วมแสดงมุทิตาจิต นางศิวาพร ศรีวราพงศ์ ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมแสดงมุทิตาจิต นางศิวาพร ศรีวราพงศ์  ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา   ในการนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้น มอบพวงมาลัยดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย ณ หน้าเสาธง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา