ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลา ชุมชนบ้านแป้ง

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565  นายสารัตน์  พวงเงิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  พร้อมด้วยนายจีระศักดิ์  พวงขจร ผู้กำกับวิชาทหาร  และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2  ร่วมโครงการปล่อยพันธุ์ปลา เพื่ออนุรักษ์ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหมู่ 4 บ้านแป้ง  โดยมีนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอกงไกรลาศ เป็นประธานเปิดโครงกา