ร่วมโครงการ 500+ Student for Engineering Pathway รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565  นายสุทน ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ให้การสนับสนุน นายณัฐกฤต สุธรรม นักเรียนชั้น ม.5/1 และ นายธนกฤต ทองเปลว นักเรียนชั้น ม.5/5 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เข้าร่วมโครงการ 500+ Student for Engineering Pathway รูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน AIoT คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง รวมกับสถาบันพัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรม iMAKE เมื่อวันที่ 25-29 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นางอรสา ศรีสันต์ เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน