ร่วมใจทำกระทงถวายวัด เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  นักเรียนโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมทำกระทงจากที่บ้านเพื่อนำไปถวายวัดในชุมชน อำเภอกงไกรลาศ เนื่องในเทศกาลลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้การทำกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก นายสุทน  ทับจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา เป็นอย่างดี ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย