ร้านเอดิสันช่างหลวง กงไกรลาศ มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ร้านเอดิสันช่างหลวง กงไกรลาศ ให้ความอนุเคราะห์มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน โดยมี นายสารัตน์ พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา นางจิตจุฑา สุขสมจิตร์   ว่าที่ร้อยตรีวิษณุ อินทร์ปาน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนคณะครูเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา