วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมขบวนพิธีปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

  •  
  •  
  •  

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  วงมังคละโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ร่วมขบวนพิธีปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย โดยมีครูน้ำเงิน สำอางยอด เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย